Przeskocz do treści

Członkowie Zespołu Eksperckiego

prof. dr hab. Leonard Etel – przewodniczący

Kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Przewodniczący Rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” oraz dwumiesięcznika „Prawo Pomocy Publicznej”. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doradca instytucji państwowych i samorządowych w zakresie podatków gminnych. Specjalista z zakresu prawa podatkowego, w tym problematyki podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji podatkowej. Autor szeregu publikacji z tego zakresu.

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

zatrudniony w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w latach 2005-2011 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Prawo Pomocy Publicznej”; recenzent zewnętrzny czasopism: "Kwartalnik Prawa Podatkowego" oraz "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego"; członek International Fiscal Association a także Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor ponad stu publikacji z tego zakresu.

 

Prof. dr hab. Rafał Dowgier

Adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Członek Rady programowej dwumiesięcznika „Prawo Pomocy Publicznej”. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej. Autor kilkudziesięciu opracowań z tego zakresu.

dr Ewelina Bobrus - Nowińska

Asystent w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce związanej z obrotem nieruchomościami, Ordynacją podatkową, podatkami i opłatami lokalnymi. Autorka kilkunastu publikacji z tego zakresu.

 

Prof. dr hab. Bogumił Pahl

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego,a w szczególności w problematyce podatków i opłat samorządowych. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego (monografi i, glos, artykułów).

 

 

Dr Krzysztof Teszner

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, oraz Studiów Podyplomowych Prawo Europejskie realizowanych przez EWSPiA w Warszawie. W latach 1998-2012 doradca prawny w zakresie prawa podatkowego w przedsiębiorstwach energetycznych. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej administracji podatkowej, podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej. Autor blisko sześćdziesięciu opracowań z tego zakresu (monografii, glos i artykułów). Stale współpracuje z miesięcznikiem „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”.

 

 

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

dr Marcin Tyniewicki

 

mgr Katarzyna Gawrońska 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych. Autorka kilkunastu publikacji z tego zakresu. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.